Service Level Agreement

Važni pravni ugovori

Skysign d.o.o. pruža veb hosting klijentima širom sveta, a mi smo odgovorni da zaštitimo svakog klijenta i pružimo najbolje dostupne usluge. Svi klijenti kompanije Skysign d.o.o. podležu sledećim uslovima usluge:

Politika obeštećenja

Pristajete da koristite sve usluge i sadržaje kompanije Skysign d.o.o. na sopstveni rizik. Skysign d.o.o. se posebno odriče svih garancija prodajnosti i pogodnosti za određenu namenu. Skysign d.o.o. ni u kom slučaju neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili gubitak podataka ili drugu komercijalnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na posebne, slučajne, posledične ili druge štete.

Kupac se slaže da će braniti, obeštetiti, sačuvati i zadržati kompaniju Skysign d.o.o. neškodljivom od svih zahteva, obaveza, gubitaka, troškova i zahteva, uključujući razumne advokatske honorare podnete protiv kompanije Skysign d.o.o., njenih agenata, kupaca, službenika zaposlenih, koji mogu nastati ili proizaći iz bilo koje usluge koja se pruža ili se izvodi ili je saglasno da se izvrši ili bilo kog proizvoda koji kupac, njegovi agenti, zaposleni ili ustupci prodaju. Kupac se slaže da će braniti, obeštetiti i držati bezazleno preduzeće Skysign d.o.o. od obaveza koje proizilaze iz bilo kakve povrede ličnosti ili imovine prouzrokovane bilo kojim proizvodima koji se prodaju ili distribuiraju na drugi način u vezi sa serverom kompanije Skysign d.o.o..

Skysign d.o.o. zadržava pravo da interveniše na bilo kojoj od veb lokacija hostovanih na njenim serverima u interesu svojih kupaca. Bilo koji materijal isporučen od strane kupca koji krši ili navodno krši vlasnička prava treće strane krši autorska prava bilo kojim neispravnim proizvodima koji se kupcu prodaju sa servera kompanije Skysign d.o.o.. Skysign d.o.o. će biti jedini sudija za ono što krši ove smernice.

Naplate

Trenutno obračunavamo mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje, u zavisnosti od plana. Ako u prvih 30 dana ne budete zadovoljni, rado ćemo vam pružiti puni povrat novca (za neke posebne ponude datum zagarantovanog vraćanja novca biće različit; a naknada za registraciju imena domena se ne vraća).

Prihvatamo Visa, Master Card, American Express, Discover Card. Za planove vebhostinga postavićemo vaš nalog bez ikakvog plaćanja. Klijente se podstiče da plaćaju kreditnom karticom, jer je to najlakši način plaćanja u ovom trenutku. Oni nisu ugovorni periodi, ali za svaki uzastopni period vaš ugovor se automatski obnavlja ukoliko nismo drugačije obavešteni.

Kasne isplate

Svi računi se naplaćuju prema datumima kada su prvi put aktivirani. Ako ne budete plaćali obnavljanje usluge u roku od 5 dana nakon deaktiviranja, vaš nalog će biti suspendovan. Ako ne platite obnavljanje usluge u roku od 30 dana nakon deaktiviranja, vaš račun će biti ugašen. Podsetnik e-poštom dobićete 5 dana do deaktiviranja.

Politika prihvatljive upotrebe

Sve usluge koje pruža Skysign d.o.o. mogu se koristiti samo u zakonite svrhe. Prenos, čuvanje ili prezentacija bilo kojih informacija, podataka ili materijala koji krše bilo koji zakon Republike Srbije. To uključuje, ali nije ograničeno na: zaštićeni materijal, materijal za koji procenimo da predstavlja pretnju ili nepristojnost ili materijal zaštićen poslovnom tajnom i drugim statutom. Pretplatnik se slaže da će obeštetiti i zadržati kompaniju Skysign d.o.o. i njene zaposlene za bilo kakva potraživanja koja proističu iz upotrebe usluge koja štete pretplatniku ili bilo kojoj drugoj strani. Naša politika prihvatljive upotrebe se aktivno i strogo sprovodi. Sadržaj ili korisnici koji su uvredljivi suspendovani su sa naše mreže, obično čim ih otkriju, mada ćemo vas uvek obavestiti kada i zašto su preduzete bilo kakve mere. Pornografija je zabranjena na svim serverima kompanije Skysign d.o.o.. To uključuje veb lokacije koje uključuju seksualno eksplicitne ili hardcore slike i / ili oglašavanje.

Pretplatnik priznaje da je pružena usluga takve prirode da se usluga može prekinuti iz više razloga, osim iz nemara kompanije, i da je teško utvrditi štetu nastalu usled prekida usluge. Stoga se pretplatnik slaže da kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja proizilazi iz takvih uzroka van direktne i isključive kontrole kompanije.

Pretplatnik dalje priznaje da odgovornost kompanije za sopstveni nemar ni u kom slučaju ne sme da pređe iznos ekvivalentan troškovima koje pretplatnik plaća za usluge tokom perioda nastale štete. Kompanija ni u kom slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu posebnu ili posledičnu štetu, gubitak ili povredu.

Nezakonitost u bilo kom obliku, uključujući, ali ne ograničavajući se na neovlašćenu distribuciju ili kopiranje zaštićenih softvera ili drugih podataka, uznemiravanje, prevara, trgovina opscenim materijalom. Neželjeni sadržaj Određeni tipovi sadržaja nisu dozvoljeni na našoj mreži. Ne hostujemo sadržaj za odrasle bilo kog opisa. Sadržaj koji se odnosi na hakovanje, krekovanje, piratizaciju softvera i Internet Relay Chat nije dozvoljen. Preuzimanja softvera, zvuka i videa mogu se hostirati samo ako ste autor i vlasnik autorskih prava nad resursima ili ako imate pravo na distribuciju materijala. Nalozi suspendovani zbog kršenja sadržaja ili politike prihvatljive upotrebe se ne vraćaju ni pod kojim uslovima.

Ograničenje odgovornosti

Skysign d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu potraživanu štetu, uključujući slučajnu i posledičnu štetu, koja može nastati usled isključivanja servera kompanije Skysign d.o.o. ili njihovog nedostupnosti iz bilo kog razloga. Štaviše, Skysign d.o.o. neće biti odgovorno za bilo kakvu potraživanu štetu, uključujući slučajnu ili posledičnu štetu, koja je nastala usled oštećenja ili brisanja bilo koje veb lokacije sa jednog od servera Skysign d.o.o.. Sve štete će biti ograničene na trenutni prestanak usluge.

Izjava o odricanju odgovornosti

Skysign d.o.o. ne može biti odgovorno za zastoje u sistemu, padove ili gubitak podataka. Ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu predviđenu procenu dobiti koju bi klijent stekao da njegova veb lokacija funkcioniše. Pojedine usluge koje pruža Skysign d.o.o. se preprodaju. Dakle, određena oprema, rutiranje, softver i programi koje koristi Skysign d.o.o. nisu u direktnom vlasništvu ili su u vlasništvu kompanije Skysign d.o.o.. Štaviše, Skysign d.o.o. ne snosi odgovornost za korišćenje računa naših klijenata. Ako se ne poštuju bilo koji uslovi ili odredbe, račun će se automatski deaktivirati. Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji račun bez prethodnog obaveštenja iz bilo kog razloga, bez povrata, kako Skysign d.o.o. smatra potrebnim. DALJE, Skysign d.o.o. zadržava pravo da izmeni bilo koju ili sve gore navedene smernice, smernice i izjavu o odricanju odgovornosti bez obaveštenja.

Powered by WHMCompleteSolution